Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 

 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ คณะผู้ใจดี โดยกลุ่มโตโยต้ากลุ่ม ตลาดนัดแม่เล้งร่วมกับเพื่อน ฯลฯ ร่วมทำบุญบริจาค อาหาร ขนม ของขวัญวันเด็ก และทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุตาราม และ เด็กที่เข้ามาร่วมงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมและเกมกลางแจ้งร่วมกัน (จึงขอขอบคุณมาพร้อมนี้) ประวัติวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ