Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
                14 
              เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
                12 
              เครื่อง
รวม
                26 
              เครื่อง
ใช้งานได้:
                21
              เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
                5 
              เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
                0 
              เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
                20 
              เครื่อง
รวม
                20 
              เครื่อง
ใช้งานได้:
                12
              เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
                 8 
              เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
                46 
              เครื่อง
ใช้งานได้:
                33 
              เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
                13 
              เครื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10:05:01 น. 

 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
ประเภท:
ความเร็ว:
สถานะการใช้งาน:
งบประมาณ/เดือน:
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
                       ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10:09:21 น.